S Z K O L E N I A

photo-39.jpg

Z ZAKRESU BHP

  • instruktaż ogólny
  • szkolenia okresowe dla pracodawców
  • szkolenia okresowe dla pracowników

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY


SZKOLENIA Z ZAKRESU P.POŻ


itp


P O M O C

photo-40.jpg

Porady z zakresu Prawa Pracy.

Pomoc w odpowiedziach na protokoły Państwowej Inspekcji Pracy.

Porady w zakresie przepisów BHP.

Postepowania powypadkowe.

Analizy stanu BHP.

POGOTOWIE PRZED KONTROLNE !!!
K O N T A K T

photo-45.jpg

ZAPRASZAMY !

ZAPRASZAMY !

ZAPRASZAMY !

ZAPRASZAMY !

ZAPRASZAMY !