Kodeks pracy i odpowiednie rozporządzenia nakazują pracodawcy sporządzenie na każdym stanowisku pracy tzw. "Oceny ryzyka zawodowego". Jej zadaniem jest zidentyfikowanie istniejących zagrożeń oraz zaproponowanie zmian pomagających w ich ograniczaniu lub eliminacji.


Z powyższym dokumentem należy zapoznać każdego z pracowników. Oceny ryzyka zawodowego powinna być sukcesywnie aktualizowana

(np. po zwiększeniu zakresu obowiązków, przy wprowadzeniu nowych maszyn, po wypadku itp).


Opracowujemy kompleksowo dokumentacje związaną z ocena ryzyka zawodowego na dowolnie wybrane przez Państwa stanowisko pracy.