O nas


Firma BHP - Grupa ALFA świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi bhp i ppoż.

Oferta współpracy może obejmować kompleksowy nadzór i doradztwo z zakresu bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz organizowania struktur pierwszej pomocy jak i wykonywanie poszczególnych usług (np. szkolenia bhp, opracowanie dokumentacji powypadkowej, oceny ryzyka zawodowego itd.)

Prawo nakłada na pracodawcę obowiązki podejmowania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników. Za nieprzestrzeganie przepisów i zaleceń bhp pracodawca może zostać ukarany grzywną a nawet pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Firma nasza nie skupia się wyłącznie na spełnianiu wymogów prawa. Dbamy o popularyzację zagadnień bhp, ppoż. i pierwszej pomocy. Wskazujemy na praktyczne zastosowanie poznawanych zasad i czynności.


Konkurencyjne ceny, indywidualne podejście do klienta, wysoki poziom kwalifikacji naszych specjalistów oraz umiejętność elastycznej komunikacji wyróżniają naszą firmę jako partnera na wysokim europejskim poziomie.

Zapraszamy Państwa do współpracy.